Materiale fra Køberetsmøde

Herunder findes det materialer, der blev præsenteret på Køberetsmødet i Aktivitetshuset Aggersund d. 30. april 2019. Tak for en god aften og et flot fremmøde

Præsentation fra Eurowind med gennemgang af køberetsmaterialet.

Hele køberetsmaterialet kan findes her på hjemmesiden under Køberetsordningen

Indlæg fra BDO vedrørende skattemæssige aspekter ved køb af anparter i Vindpark Thorup-Sletten

Eksempel på beregning fra BDO

Vær opmærksom på at regnearket skal betragtes som et eksempel - BDO og Eurowind kan ikke stilles til ansvar for brug af regnearket.

Her vil du kunne se filmen om opstilling af vindmøller, der blev vist på køberetsmødet.

Herunder findes link til:
  • www.VidenOmVind.dk, et oplysningssite om vindmøller med historier og videoer fra det virkelige liv