Thorup-Slettens lokale vindpulje

Artikel lånt fra Green Power Denmark
Af: Thomas Kjærulff Torp

Vindmøller til gavn for lokalsamfund

14 lokale foreninger i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune har modtaget beløb for i alt 538.000 kroner. Pengene, der blev uddelt tirsdag, udgør den halvårlige uddeling af puljemidler til lokal forankring fra Vindpark Thorup-Sletten, hvor driften i 2021 har været særligt begunstiget af høje elpriser.


Uddeling af midler fra Vindpark Thorup-Sletten
Modtagerne af midler fra Vindpark Thorup-Sletten fik de store checks overrakt tirsdag.

Et nyt udendørsbanecenter på Vesterstand Ridecenter, en energiforbedrende renovation af Bejstrup Manstrup borgerforening & forsamlingshus og en opgradering af bl.a. varmepumpe og jordvarme i klubhuset i Aggersund IF. Det var blot tre af de 14 initiativer i lokalområdet omkring Vindpark Thorup-Sletten i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune, der nu får økonomisk gavn af at være nabo til Danmarks største vindmøllepark på land.

– Pengene fra Vindpark Thorup-Sletten er en udstrakt hånd til hele Aggersund IF, som vi er utrolig taknemmelige for. Vi er en lille gruppe af ildsjæle, der med frivillige hænder holder en idrætsforening kørende. Ovenpå corona-nedlukninger og stigende elpriser er det uvurderligt, at vi nu har modtaget penge til at renovere vores faciliteter, siger Mads Røge, der er bestyrelsesformand i Aggersund IF.

Det var klubhuset i Aggersund IF ved Løgstør, der lagde hus til, da Eurowind Energy, der ejer og driver Vindpark Thorup Sletten, havde inviteret de lokale foreninger til kaffe, kage og en officiel modtagelse af puljemidlerne, der tildeles lokale initiativer to gange om året.

– Midlerne fra Vindpark Thorup-Sletten kommer til at gøre en markant forskel for foreningslivet og de mange initiativer, der holder gang i lokalsamfundene. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ude i kommunerne møder modstand mod vindmøller, men uddelinger som denne viser, at der også er et positivt udbytte ved at have grøn energi i din baghave, sagde Per Nyborg (K), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, der også var til stede ved uddelingen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ude i kommunerne møder modstand mod vindmøller, men uddelinger som denne viser, at der også er et positivt udbytte ved at have grøn energi i din baghave.
Per Nyborg (K), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune


Højeste enkeltbeløb nogensinde
Elprisen været meget høj i 2021, hvilket har haft positiv betydning for driften af Vindpark Thorup-Sletten, der blev indviet i september 2020 og med 18 vindmøller på 4,3 MW er Danmarks største vindmøllepark på land. Til arrangementet i Aggersund IF’s klubhus sagde Joachim Steenstrup, Head of Public Affairs i Eurowind Energy:

– For os er det vigtigt, at vi er en del af de lokalsamfund, hvor vi har vores vindmølleparker. Det kan måske lyde som en floskel, men i dag er det meget håndgribeligt - og det er et sandt privilegie at få lov til at være her i Aggersund i dag.

De 538.000 kroner til de lokale foreninger er den samlede sum af en procentdel af Thorup-Slettens drift. Det udgør det hidtil højeste beløb, der er blevet tildelt til lokal forankring fra en vindmøllepark på land. Det er kun foreninger med en beliggenhed på maksimalt 8 kilometer fra Thorup-Sletten, der haft mulighed for at ansøge. Et lokalråd har taget endelig stilling til, hvilke foreninger som får andel i midlerne.

– Pengene fra Thorup-Sletten går til at støtte de fællesskaber, der er afgørende i et lokalsamfund. Vi må aldrig tage fællesskaberne for givet. De skal passes og støttes. På meget direkte vis understøtter vindmølleparken alt det arbejde, som de lokale ildsjæle udfører i Aggersund og Løgstør. Det vi glade for at medvirke til, sagde Joachim Steenstrup.

Ny ansøgningsrunde pr. 1. maj


Der er åbent for ansøgninger om udlodning af midler.


Der er foretaget udlodning af ialt 242.230kr.

Aktive Seniorer Fjerritslev har modtaget 27.230kr. til indkøb af rekvisitter og sangbøger

Aggersund Idrætsforening har modtaget 80.000kr. til udvidelse af køkken i Aktivitetshuset.

Gøttrup Kultur- og forsamlingshus har modtaget 40.000kr. til blandt andet lakering af gulve samt fliseareal (udendørs) mv.

Løgstør Idrætsforening har modtaget 40.000kr. til blandt andet opsætning af rækværk mv. i forbindelse med nye fodboldbaner/klubhus mv.

Gøttrup Legeplads har modtaget 45.000kr. til et Madpakkehus

Ørebro Landsbyråd har modtaget 10.000kr. til Hæve/sænke puslebord til legestuen.

I forbindelse med Vindpark Thorup-Sletten uddeles der hvert år midler til lokalforankring.

Puljen udgør 0,82% af bruttofortjenesten i den samlede vindpark i Thorup-Sletten.
Midlerne administreres af K/S Vindpark Thorup-Sletten Infrastruktur, og uddeles til initiativer af lokal almennyttig karakter. Evt. ubrugte midler kan overføres til næste uddeling.

Der er nedsat en lokal styregruppe, som varetager uddelingen af midlerne – herunder ansøgningsprocessen samt indstilling af de udvalgte formål til K/S Vindpark Thorup-Sletten Infrastruktur.

Den lokale styregruppe består af 4-6 repræsentanter, hvoraf 2 repræsentanter er bosat indenfor 4 km fra møllerne (henholdsvis én i Jammerbugt Kommune og én i Vesthimmerlands Kommune), 2 repræsentanter, som er bosat indenfor 8 km (henholdsvis én i Jammerbugt Kommune og én i Vesthimmerlands Kommune), derudover er der mulighed for deltagelse fra 1 repræsentant med særlige kompetencer på fondsområde og landdistriktsudvikling - Tanken med at have Landdistriktskoordinatoren med, er det kendskab koordinatoren har til projekter i begge kommuner. Herudover har koordinatoren stort kendskab til styring og afrapportering og Funding i øvrigt af projekter. I visse tilfælde kan det også komme på tale at støtte samme projekter.
Derudover er der mulighed for 1 repræsentant fra K/S Vindpark Thorup-Sletten Infrastruktur (fx fra Eurowind).

Repræsentanterne i styregruppen er pt. følgende:

Asbjørn Berge - 8 km repræsentant Vesthimmerland
Anders Hundahl - 4 km repræsentant Vesthimmerland
Otto Kjær Larsen - 8 km repræsentant Jammerbugt
Kim Kjeldsen - 4 km repræsentant Jammerbugt
Peter Bach Frederiksen - repræsentant med særlige kompetencer på fondsområdet
samt repræsentant fra K/S Vindpark Thorup-Sletten Infrastruktur / Eurowind.

Styregruppen holder to årlige møder – i maj og december, hvor indkomne ansøgninger behandles.

Der lægges vægt på følgende faktorer i de projekter, der gives støtte til:

  • At projektet er til glæde for så bred en gruppe af borgere som muligt.
  • At der ansøges om støtte til et konkret projekt, aktivitet eller anskaffelse – herunder mulighed for at ansøge om støtte til renovering eller vedligeholdelse af noget bestående.
Som udgangspunkt ydes der ikke driftsstøtte.
  • At projektet ikke er en kommunal opgave, om end der ikke er en hårfin grænse.
  • Der skelnes som udgangspunkt mellem projekter indenfor 4,2 og 8 km zonerne i de to kommuner. Hvis der kommer et stort tværgående projekt, der er til gavn for alle fire zoner, kan det vælges at bevilge støtte til et sådant projekt og dermed bruge af penge fra alle fire områder.


Ansøgningen skal sendes til: govind@aggersund.dk

Ansøgningsskema kan downloades ved at trykke på billedet.

Initiativer, som modtager støtte opfordres til at fremsende billedlegitimation mv. efterfølgende.

Der kan løbende indsendes ansøgninger.

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger er 1. maj og 1. december i forhold til at være omfattet af kommende uddeling.