Kortbilag: Hvem kan søge midler.
Blå cirkel viser 8km
Grøn cirkel viser 4,2km