Tidligere støttet projekter

Støttemidler fra foråret 2022

Støttemidler fra 2021 – forår

Artikel lånt fra Green Power Denmark
Februar 2022
Af: Thomas Kjærulff Torp

Vindmøller til gavn for lokalsamfund

14 lokale foreninger i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune har modtaget beløb for i alt 538.000 kroner. Pengene, der blev uddelt tirsdag, udgør den halvårlige uddeling af puljemidler til lokal forankring fra Vindpark Thorup-Sletten, hvor driften i 2021 har været særligt begunstiget af høje elpriser.


Uddeling af midler fra Vindpark Thorup-Sletten
Modtagerne af midler fra Vindpark Thorup-Sletten fik de store checks overrakt tirsdag.

Et nyt udendørsbanecenter på Vesterstand Ridecenter, en energiforbedrende renovation af Bejstrup Manstrup borgerforening & forsamlingshus og en opgradering af bl.a. varmepumpe og jordvarme i klubhuset i Aggersund IF. Det var blot tre af de 14 initiativer i lokalområdet omkring Vindpark Thorup-Sletten i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune, der nu får økonomisk gavn af at være nabo til Danmarks største vindmøllepark på land.

– Pengene fra Vindpark Thorup-Sletten er en udstrakt hånd til hele Aggersund IF, som vi er utrolig taknemmelige for. Vi er en lille gruppe af ildsjæle, der med frivillige hænder holder en idrætsforening kørende. Ovenpå corona-nedlukninger og stigende elpriser er det uvurderligt, at vi nu har modtaget penge til at renovere vores faciliteter, siger Mads Røge, der er bestyrelsesformand i Aggersund IF.

Det var klubhuset i Aggersund IF ved Løgstør, der lagde hus til, da Eurowind Energy, der ejer og driver Vindpark Thorup Sletten, havde inviteret de lokale foreninger til kaffe, kage og en officiel modtagelse af puljemidlerne, der tildeles lokale initiativer to gange om året.

– Midlerne fra Vindpark Thorup-Sletten kommer til at gøre en markant forskel for foreningslivet og de mange initiativer, der holder gang i lokalsamfundene. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ude i kommunerne møder modstand mod vindmøller, men uddelinger som denne viser, at der også er et positivt udbytte ved at have grøn energi i din baghave, sagde Per Nyborg (K), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, der også var til stede ved uddelingen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ude i kommunerne møder modstand mod vindmøller, men uddelinger som denne viser, at der også er et positivt udbytte ved at have grøn energi i din baghave.
Per Nyborg (K), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune


Højeste enkeltbeløb nogensinde
Elprisen været meget høj i 2021, hvilket har haft positiv betydning for driften af Vindpark Thorup-Sletten, der blev indviet i september 2020 og med 18 vindmøller på 4,3 MW er Danmarks største vindmøllepark på land. Til arrangementet i Aggersund IF’s klubhus sagde Joachim Steenstrup, Head of Public Affairs i Eurowind Energy:

– For os er det vigtigt, at vi er en del af de lokalsamfund, hvor vi har vores vindmølleparker. Det kan måske lyde som en floskel, men i dag er det meget håndgribeligt - og det er et sandt privilegie at få lov til at være her i Aggersund i dag.

De 538.000 kroner til de lokale foreninger er den samlede sum af en procentdel af Thorup-Slettens drift. Det udgør det hidtil højeste beløb, der er blevet tildelt til lokal forankring fra en vindmøllepark på land. Det er kun foreninger med en beliggenhed på maksimalt 8 kilometer fra Thorup-Sletten, der haft mulighed for at ansøge. Et lokalråd har taget endelig stilling til, hvilke foreninger som får andel i midlerne.

– Pengene fra Thorup-Sletten går til at støtte de fællesskaber, der er afgørende i et lokalsamfund. Vi må aldrig tage fællesskaberne for givet. De skal passes og støttes. På meget direkte vis understøtter vindmølleparken alt det arbejde, som de lokale ildsjæle udfører i Aggersund og Løgstør. Det vi glade for at medvirke til, sagde Joachim Steenstrup.


Thorup-Sletten Midler til lokalforankring 2021

Støttemidler fra 2020

Der er foretaget udlodning af ialt 242.230kr.

Aktive Seniorer Fjerritslev har modtaget 27.230kr. til indkøb af rekvisitter og sangbøger

Aggersund Idrætsforening har modtaget 80.000kr. til udvidelse af køkken i Aktivitetshuset.

Gøttrup Kultur- og forsamlingshus har modtaget 40.000kr. til blandt andet lakering af gulve samt fliseareal (udendørs) mv.

Løgstør Idrætsforening har modtaget 40.000kr. til blandt andet opsætning af rækværk mv. i forbindelse med nye fodboldbaner/klubhus mv.

Gøttrup Legeplads har modtaget 45.000kr. til et Madpakkehus

Ørebro Landsbyråd har modtaget 10.000kr. til Hæve/sænke puslebord til legestuen.